O kroužku

Něco o včelařském kroužku

Včelařský kroužek pracuje na ZŠ Frýdecká. Kroužek navštěvují z velké části žáci ze ZŠ Frýdecká a od roku 2012, 1 žák ze ZŠ F. Hrubina, 1 žák ze ZŠ M. Kudeřikové a 1 žák z gymnázia M. Gorkého. Počet členů kroužku se od jeho založení v roce 2010, pohybuje od 8 do 12 členů. Na ZŠ Frýdecká využíváme veškerou audiovizuální techniku, mikroskopy a dílny. Na ZŠ probíhá převážně teoretická příprava. Praktickou část výuky ošetřování včelstev provádíme ve včelařském voze, který máme umístěný na bývalém statku 10 min. od školy. Kroužek se řídí plánem činnosti, kde jsme si vyhradili první sobotu v měsíci pro naše akce, jako výlety, exkurze,brigády, vycházky besedy s odborníkem a podobně. Od začátku školního roku mají děti rozjetou soutěž, která je ukončená a vyhodnocená vždy v červnu na Medových dnech na Kotulové dřevěnce. Děti si vedou rovněž kroniku včelařského kroužku. Členové kroužku mají také rozdělené funkce jako, úsekový důvěrník, hospodář, nákazový referent, pokladník, zdravotník, kulturní referent a správce webových stránek. O činnosti včelařského kroužku se mohou občané dozvědět z pravidelné rubriky Včelařské okénko, které vychází v Radničních listech což jsou noviny, které magistrát města Havířova dodává do každé domácnosti na území města. Nepravidelně rovněž vycházejí články v časopise Včelařství.