Úvod

Úvodní slovo

Na naších stránkách, vám představíme náš včelařský kroužek. Včelařský kroužek působí na Základní škole Frýdecka v Havířově Bludovicích. Kroužek vznikl na jaře roku 2010 s přičíněním ředitelky pani Mgr. Jiřiny Sivé a jejího učitelského zboru. První schůzka kroužku se uskutečnila 13. 5. 2010. Od tohoto dne se členové kroužku scházejí pravidelně každý týden. Na první schůzce kroužku, děti dostaly úkol vymyslet název včelařského kroužku. Úkol měly splnit do příští schůzky. Padlo několik návrhů ze kterých jsme vybrali název Ambrožíci.

Proč právě Ambrožíci?

Snažili jsme se vymyslet název, který by byl originální. Patronem včelařů je svatý Ambrož. Víme o něm že byl velmi pečlivý, pilný a pracovitý. Nevíme ale kdy se přesně narodil, ale bylo to někdy v letech 335-340 v Trevíru. Studia konal v Římě a věnoval se dráze právnické. V roce 374 byl mimo očekávání zvolen biskupem milánským.

Toho času byla totiž křesťanská obec milánská roztržena bludařstvím Ariovým a po smrti biskupa Axencia nemohla se sjednotit na volbě jednoho nástupce.

Ambrož jako místodržitel odebral se do chrámu, kde se volba konala a výmluvnými slovy domlouval shromážděným aby zanechali svárů a sjednotili se v pokoji. Když se nato v hlubokém tichu po jeho řeči ozval dětský hlas „ Ambrož budiž Biskupem“, všichni shromáždění nadšeně vyhlásili místodržitele svým vrchním pastýřem.

Brzy bylo patrno, že milánský stolec povolal Bůh pastýře neobyčejných vloh a schopnosti. Byl dobrotivým otcem chudých. Dům jeho býval ustavičně obklopen prosebníky a nikdo neodcházel od něho bez potěchy a pomoci. Svatý Ambrož urovnával rozepře, smiřoval nepřátele, ujímal se potlačovaných především vdov a sirotku. Úřadu biskupskému věnoval se celou svou duši. Svatý Ambrož zemřel 4. Dubna 397 po 23 letech biskupské služby.

K tomuto světci se váže ještě legenda, že jako mladý kluk na něho spadl včelí roj a ani jedna včela ho nebodla a proto si ho včelaři zvolili jako svého patrona. My jsme si podle něho zvolili název našeho včelařského kroužku.

Náš největší sponzor

Včelařský kroužek se mohl úspěšně rozvinout díky firmě Údržba zeleně, kterou vede otec a syn Ing. Karel Kotula a Ing. Jan Kotula. Ti slíbili, že pokud se včelařský kroužek utvoří tak vytvoří podmínky aby si děti mohly v praxi osvojovat ošetřování včelstev během roku.Včelařský kroužek se utvořil a slib byl splněn. Náš sponzor zakoupil 3 nástavkové úly a základní pomůcky. Úly jsme si umístili na statku který je majetkem naších sponzorů a je vzdálený 10 minut od školy. Napřed jsme měli úly umístěné pod přístřeškem, který byl kryt ze všech čtyř stran. Úly jsme obsadili včelstvy a začali včelařit.

Abychom měli také své zázemí, pořídili jsme si starší maringotku ,kterou jsme předělali na včelařský vůz. Toto se nám podařilo díky sponzorům, kteří nám poskytli buď nějakou finanční částku nebo materiál. To poděkování patří těmto firmám. Údržba zeleně Kotula, GASCONTROL GRUP s.r.o., Pohřební služba ANUBIS, Kosmetické a relaxační centrum SLUNEČNICE, NBS Invest a.s., BAZAR Beneš, OKD Důl Karviná, Fa LUKEI, PROFINVESTIK s.r.o., Fa SPECTRUM, ALWINSTARTs.r.o., Fa KOVOPECA.

Protože včelařský vůz je pro 5 včelstev Koupil pan Ing. Kotula ještě 4 nástavkové úly, medomet na 4 rámky s el. pohonem, odvíčkovací vanu, sluneční tavidlo a refraktoměr. Máme celkem 7 nástavkových úlu.

Máme také svoje logo

Logo našeho včelařského kroužku, na kterém je zpodobněn sv. Ambrož, nakreslil významný Havířovský výtvarník, malíř pan profesor Ota Dedek. 26. června 2010 pak za účast členů včelařského kroužku jejích rodičů, ředitelky školy paní Mgr. Jiřiny Sivé a zástupce ZO ČSV o.s. Havířov, pana Ing. Pavla Kaše, byl proveden křest názvu včelařského kroužku a křest našeho loga. Toto logo používáme k propagační činnosti včelařského kroužku u příležitosti různých akcí s včelařskou tématikou. Každý člen včelařského kroužku má tričko s tímto logem. Trička si děti oblékají na akce které organizuje náš včelařský kroužek, nebo na akce s včelařskou tématikou jiných organizací jako výstavy, zájezdy a p.

Náš plán činnosti

Včelařský kroužek se řídi plánem činnosti, který je zpracován tak aby obsahoval jak teoretickou přípravu tak praktickou při ošetřování včelstev během roku. Plán činnosti je zpracován na celý školní rok včetně prázdnin. K teoretické přípravě využíváme prostory a zařízení školy jako učebny,audiovizuální techniku, mikroskopy a p. K tomuto má včelařský kroužek se Základní školou zpracovanou smlouvu. K teoretické přípravě využíváme vymezené prostory a zařízení pro chov včel na statku a k této činnosti máme rovněž s majiteli prostorů a zařízení Ing. Karlem Kotulou a Ing. Janem Kotulou zpracovanou smlouvu včetně návštěvního řádu, který nám určuje kdy a za jakých podmínek můžeme statek navštěvovat, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků.

V plánu činnosti máme zahrnuté také akce, které náš včelařský kroužek organizuje pro veřejnost. Tyto akce mají význam v propagací oboru včelařství a činnosti našeho včelařského kroužku mezi spoluobčany dětmi a mládeži. Jedná se zejména o tyto akce. „ Exkurze do včelího království“ , „ Den otevřených dveří včelařského vozu s medobraním“, „Medové dny na Kotulové dřevěnce“, akce pro spolužáky „Medobraní“, „Medová svačinka“, „ Výroba svíček“ . Včelařské výstavky s povídáním o včelách a včelaření na Základních školách na území města, nebo besedy na stejné téma v domovech pro seniory. Nebo také účast s včelařskou výstavkou na akcích jiných organizací jako „ Dny země“, „Zahrádkářské výstavě“ nebo výstavě betlémů pod názvem „Betlémy a vůně medu“. Řada vyjmenovaných akcí se opakuje a má charakter tradice.