Kontakt

Včelařský kroužek Ambrožíci, působí na ZŠ Frýdecká v Havířově-Bludovicích.
Jeho zřizovatelem jsou Včelařské vzdělavací středisko Chlebovice a ZŠ Frýdecká Havířov-Bludovice.

Vedoucí včelařského kroužku je Jiří Vavřík

Mánesova 42.
Havířov-Město
Tel: 591 121 015
Mobil: 731 956 647
Email: juravavrik@seznam.cz
Web: ambrozici.zsfrydecka.eu

 

 

 

 

 

 

Admin