Fotogalerie/Informace

Na  jaře roku 2021 při jarním úklidu včelařského areálu se provedla desinfekce veškerého nářadí a pomůcek. Byly vybudovány přístřešky nad jednotlivými úly a také byla založena vrbovna. Přibyl také naučný panel Včelí pastva s obrázky a popiskami.


AMBROŽÍCI slavili

V sobotu 18. června uskutečnili členové včelařského kroužku Ambrožíci a členové kroužku dospěláků Beesedníci, tradiční Slavnosti medu.

Již od devíti hodin přicházeli do včelařského areálu Zámecký dvůr hosté. V areálu si mohli prohlédnout jeho vybavení, naučnou zahrádku, bylinkový pahorek, vzdělávací panely, fotogalerií, klát, historické úly, vybavení včelařského vozu, včely v prohlídkovým úlu a dalšívčelařské nářadí a vybavení.

Součásti programu bylo jako vždy, ukázka stáčení medu. Kdo měl zájem mohl si vyzkoušet odvíčkovat medný plást, zatočit medometem a také ochutnat čerstvý med. Někteří si zavzpomínali při vycucávání víček, jak jako děti doma pomáhali při stáčení medu.

Hlavní bod programu byla včelařská soutěž. Soutěžit mohla pouze skupina dospěly + dítě nebo více děti. Podmínkou bylo, že dospěly, jako vedoucí skupiny vyplnil včelařský test a pak si děti jeho skupiny zhotovili taštičku se včelkou, do které si ukládali odměny, které získali při plnění jednotlivých disciplín. Odměny byly pořízeny sekretariátem RV ČSV. Na jednotlivých stanovištích čekaly disciplíny jako určit v mikroskopu dva preparáty, poskládat skládanku včelu na květu, zhotovit svíčku ze včelího vosku a určit osm druhů včelařského nářadí.

Hezkým zpestřením slavnosti byla výtvarná tvořivost. Děti měly možnost malovat obraz včely na květu. Obraz se skládal z dvacetičtyř políček. Kdo měl zájem se zúčastnit této malby, vybral si číslo políčka a podle předlohy políčko vymaloval. Vznikl hezký zajímavý obraz dvacetičtyř autorů. Další příležitost se výtvarně projevit měly děti při malování kamínků. Vznikaly hezké malby nejen včeliček ale i motýlků a jiných zvířátek. Kamínky si děti odnesly na památku na Slavnosti medu.

Již dva měsíce před Slavnosti medu byla mezi žáky ve výtvarném ateliéru akademického malíře Martina Pawery vyhlášená soutěž na téma příroda a včely. Přihlásilo se 20 autorů. Obrazy které vznikly byly vystavené ve včelařském areálu k hodnocení. Hodnocení provedl profesor Dr. Ota Dedek.

Všichni jsme se těšili na vystoupení cimbálové muziky Vonička z Havířova, ta začala hrát ve 12.30 hod. O  přestávce kterou si muzikanti udělali, pak bylo vylosování vítězů včelařské soutěže, vyhodnocení tři nejhezčích obrazů kategorie dospělých a 3 obrazů kategorie děti. Všem vítězům byly předány hodnotné ceny, na které přispělo statutární město Havířov.Nejdříve ale byly předány členům včelařského kroužku Ambrožíci certifikáty“Mladý včelař“.

Na slavnostech nechyběl tradiční prodej výrobků kosmetiky a zdravé výživy se včelími produkty. Samozřejmě nechyběl med a medovina a také drobné občerstvení.

Že se akce nevydaří, nemuseli jsme se bát, vždyť Slavnosti medu podpořil i magistrát.

Jiří Vavřík – vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Havířov


AMBROŽÍCI A SEDMÝ PROSINEC
 

Sedmého prosince má svátek sv. Ambrož, patron včelařů. Tento den je i pro členy včelařského kroužku Ambrožíci Havířov vždy svátkem.

  Již několik roků zachováváme tradici a v tento den navštěvujeme některé sociální zařízení na území města Havířova a jejích klienty obdarujeme medem, medovými perníčky svíčkami ze včelího vosku a dalšími drobnými dárky. Letos se zrodil nápad navštívit Natálku, která je postižená na invalidním vozíku.

  Tento nápad se zrodil na besedě o včelách a včelaření v červnu 2021 v ZŠ se zvláštním režimem. Na této besedě byla Natálka nejaktivnějším posluchačem. Zaujal mě její nebývalý zájem i o některé detaily ze včelařské činnosti. Od paní učitelky Šuterové jsem se dozvěděl, že Natálka se dobře učí a má zájem o všechno co se kolem ni děje.

  V červnu jsme uskutečnili ve včelařském areálu Zámecký dvůr, kde máme svojí základnu Slavnosti medu. Na těchto slavnostech s bohatým programem včetně vystoupení cimbálové muziky Vonička z Havířova jsme prodávali med. Z každé prodané sklenice medu jsme odložili 10,- kč pro Natálku. A tak jsme na svátek sv. Ambrože mohli předat ve škole Natálce obálku s penězi, sklenici medu, knížku s názvem Včelaření pro děti a balíček s drobnými dárky. Natálka měla ze všeho velkou radost a my jsme odcházeli s dobrým pocitem.

  Sedmého prosince rovněž zachováváme jíž několik roků ještě jednu tradici k tomuto dni provádíme v kroužku sbírku peněz které zasíláme na konto Adventních koncertů ČT. Schválně neuvádím částkykterou posíláme ani částku kterou jsme věnovali Natálce, protože si myslím že vetší cenu má příkladkterý těmito akcemi dáváme. Naším vzorem je sv. Ambrož, z jeho životopisu víme, že měl velké sociální cítění.

Jiří Vavřík – vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Havířov

 


Rok 2021

Rok 2021

Rok 2020

 

Slavnosti medu 2020

Rok 2019

Ambrožíci v krevním centru

Dárci krve a plazmy dostali od dětských včelařů čerstvý med

Mladí včelaři z havířovského kroužku Ambrožíci navštívili ve středu ráno odběrové místo v centru města, aby tam poděkovali dárcům krve za jejich obětavost pro druhé a předali jim balíčky s medem.

„Je to med z letošního druhého stáčení a jsme rádi, že ho můžeme darovat dárcům krve,“ řekl vedoucí kroužku Jiří Vavřík.

Podle vedoucí sestry Jany Gerykové je každá podpora dárcovství vítaná. „Dárců bychom potřebovali více. Zvláště teď v létě je dárců méně, protože jsou dovolené a po dovolené v zahraničí platí různě dlouhá omezení. Stejně tak nesmíme v ochranné době odebírat krev a plazmu lidem, na které se přisálo klíště. Spotřeba krve ale je přitom v době dovolených a prázdnin vysoká,“ řekla s tím, že s dárcovstvím průběžně končí starší lidé a mladí je nestačí nahrazovat.

„Vítáme každého zdravého dárce. Mohou se přijít podívat, na vše se zeptat, zavolat a objednat se k odběru,“ dodala.

Pozorností od včelařů byli dárci potěšeni. „Já chodím pravidelně, jednou měsíčně. Uvědomuju si, že je to potřebné, proto se tady vždycky zastavím. To je to nejmenší, co člověk může pro druhé udělat,“ řekla dárkyně. 
„Myslím, že je důležité dárcům poděkovat za to, že dobrovolně pomáhají zachraňovat životy. Pokud to půjde, tak až budu starší, budu taky darovat krev, abych pomáhal druhým lidem,“ řekl mladý včelař Tomáš Novák.

Zdroj: https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/darci-krve-a-plazmy-dostali-od-detskych-vcelaru-cerstvy-med-20190724.html

Ambrožíci v krevním centru

Slavnosti medu 2019

Rojení 2019

Ve dnech 30.5. – 2.6. jsme se v RZ Naděje Svratouch účastnili celostátního setkání mládeže včelařských kroužků Rojení 2019. Počasí nám vyšlo a setkání jsme si moc užili.

Schůzka kroužku 23.5.

Schůzka kroužku se vydařila. Na počest mezinárodního dne včely, který připadá na 20 . května, jsme vysadili několik stromů i keřů. Tím jsme také splnili slib daný VKM z Rousínova, že na jejich výzvu vysadíme strom i keř. Pak jsme zatavili mezistěny pro nový nástavek úlu Langstroth. Nakonec jsme sebrali jeden menší roj, který se usadil na stromě a postupně se s ním všichni vyfotili.

Schůzka kroužku 14.5.

Dnešní den počasí nepřálo a škola byla zaplněna výtvarnými pracemi dětí, které tvořily do mezinárodní soutěže „Krásná jako kvítka“. Tak jsme využili salonku na zámečku a zahráli jsme si naučnou hru „Včelařským rokem krok za krokem“. Vyhrála Terezka Lišková.

Brigáda ve včelařském areálu

Děkuji všem, kteří se zúčastnili dne 11.5. brigády ve včelařském areálu. Udělalo se kus práce a náš včelařský areál opět získal na hodnotě i na kráse.

Přestávka při práci byla využita k poradě k zajištění akce Slavnosti medu, která se bude konat 22. června. Všichni se seznámili s podrobným programem akce.  Práce šla hezky od ruky, a tak zbyl čas i na malou exkurzi do včelího království.

Zlatá včela 2019

Ve dnech 4. – 5.5. jsme se účastnili soutěže Zlatá včela v Bystřici nad Olší. Všem děkuji za účast a vzornou reprezentaci a blahopřeji všem, kteří se zlepšili v pořadí.

mladší žáci 85 dětí                      Testy 20 otázek         pořadí         loňský rok

Matyáš Herman                                        8                             6                    8

Oliver Vlček                                                9                           37                  10

Terezka Vlčková                                        10                         20                  54

 

starší žáci 71 děti                            Test 30 otázek          pořadí         loňský rok

Tomáš Novák                                             18                           28                 36

Vojta Pekárek                                             17                           31                  28

Ondřej Neděla                                            8                            49                  45

Adam Onderka                                           20                          21                  21

Práce se včelami

Ve včelařském areálu kde máme stanoviště se 14 ti včelstvy, se učíme praktické ošetřování včelstev a ověřujeme si, co jsme se naučili. Je to důležité pro naše znalosti abychom byli rovněž úspěšní v soutěží Zlatá včela. Tak jsme schůzku kroužku 3.5. využili k této činnosti.

Ambrožíci na základních školách

S včelařskou naučnou stezkou, kterou tvoří 10 panelů, zavítali Ambrožíci mezi své spolužáky ZŠ na území města Havířova. Turné začalo v pátek 25. března a ukončené bylo v úterý 30. dubna. Naučnou stezku instalovali v prostorách školy vždy na dobu jednoho týdne. Z naučné stezky se žáci mohli dozvědět velmi zajímavé informace, nejen ze života včel, ale také něco o významu a důležitosti včel v přírodě. Také něco o práci včelaře, co musí včelař vykonat od jara do zimy, aby měl zdravá a silná včelstva a také výbornou snůšku medu. Jakými nemocemi může včelstvo trpět, jak takovým nemocem předcházet a také jak včelstvo léčit. Mohli se rovněž dozvědět z čeho, a jak tvoří včely med a co s medem udělají, když už jsou buňky plné medu. Jak důležitý je pro včelu vosk a také jak důležitý je pro člověka a na co ho používá. Na co potřebují včely pyl, co to je propolis a jaký má význam. Z čeho se vylíhne královna neboli matka a jak dlouho žije. Když píchne včela, jak se nejlíp zbavit žihadla. Jak včely v zimě vyrábějí teplo, jakým způsobem úl větrají, jak se včely dorozumívají, jak se rozpoznávají a spoustu jiných zajímavostí.

Během týdne měli žáci příležitost se zapojit do soutěže o sladkou odměnu. Každý zájemce obdržel 10 otázek. Číslo otázky bylo shodné s číslem na panelu, na kterém si našli odpověď na otázku. Po uplynutí jednoho týdne, vždy dopoledne o velké přestávce, proběhlo vylosování 3 vítězů soutěže. Každý vylosovaný obdržel balíček, ve kterém byl med, medové bonbony, medová vafle, svíčka ze včelího vosku a pár dalších drobných dárků, které poskytl magistrát města Havířova. Po skončení losování a předání odměn vítězům, se naučná stezka ihned přemístila na další Základní školu a během tohoto turné bylo navštíveno celkem 9 Základních škol. Soutěže se ze všech škol zúčastnilo přes 850 žáků.

Soutěž s naučnou včelařskou stezkou byla vhodným zpestřením výuky na školách a uvítali ji učitelé i vedení škol.

Jiří Vavřík – vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Havířov

Drátkování rámků

Školní dílny jsou našim zázemím. V zimě a za špatného počasí zde můžeme vykonávat nezbytnou činnost, tak abychom ve správný čas připravili včelstva na jejich rozvoj a sílu pro snůškové období. Proto musíme mít připravené dostatečné množství nových rámků s mezistěnami. Pro letošní sezonu jich musíme mít připravených více než 80 kusů a tak jsme schůzku kroužku 30.4. využili právě pro tuto činnost.

Jarní prohlídka včelstva 16.4.

Z jarní prohlídky máme radost. Zimu úspěšně přežilo všech 19 zazimovaných včelstev. Mezistěny které jsme vložili do včelstva před týdnem, jsou všechny vystavěné a některé již zakladené. Ještě týden – 14 dnů a budeme nasazovat medníky.

Přednáška MUDr. Jany Hajduškové „Zázrak jménem propolis“

Dne 15.4.2019 jsme se v Kulturním domě Petra Bezruče účastnili skvělé přednášky „Zázrak jménem propolis“.

Soutěž na Základních školách a jarní prohlídka včelstva 9.4.

Na Základních školách probíhá soutěž pomocí naučné stezky. Již jsme byli na ZŠ Frýdecká, Karolíny Světlé, Fr. Hrubína, Mládežnická, Žákovská,  1. máje.  Tento týden jsme na M. Kudeříkové, další týden Gorkého a končit na ZŠ Na nábřeží.

Dnes jsme provedli prohlídku jednoho včelstva. Zjistili jsme, že včelstvo je v pořádku, matka má červenou značku č. 8 a je hezky zakladené. Měli jsme možnost si prohlédnout rámky s plodem, larvy i zavíčkovaný plod, med i pyl v buňkách. Pak proběhlo „školení“ jak se skládá včelařská blůza. Minulý týden Beatka využila pietního místa a pohřbila uhynulou včelku.

Včelařská výstava Ostrava Černá louka

Nový spolek pro včelaře, který se utvořil pro Moravu a Slezsko, zorganizoval v Ostravě na Černé louce ve dnech 22. – 23.3. včelařskou výstavu. Na výstavu jsme se byli podívat a velmi se nám líbila. Byli jsme překvapeni, kolik pro včelaře existuje pomůcek a zařízení. Hlavně pro ty, kteří mají velké množství včelstev. Byli připraveni i na nás, dětské návštěvníky, projevit jsme se tedy mohli i výtvarně. Navštívili jsme stanoviště pana Miroslava Urbana, autora několika krásných naučných knih. Na výstavě se nacházelo spousta prodejních míst s různým sortimentem, které jsme rovněž hojně využívali.

Únor 2019

Dnes byl opět teplý den, včelky ho využily, aby se prolétly a vyprázdnily  své výkalové váčky. Na nějaké teplé dny je ještě brzy. Není to dobré, aby se příroda už teď probudila ze zimního spánku. To musí být pozvolna, aby včelky stačily vychovat jarní generaci včel. Doufám že se nebude opakovat rok 2016. To byl rychlý nástup jara, všechno rozkvetlo a včely nebyly v síle. Když se začala líhnout nová generace včel, už bylo pomalu všechno odkvetlé. Věřili jsme, že bude alespoň něco z lip, ale bohužel ochladilo se a ještě pršelo. Tak to je po lipovém medu. Aby lípy medovaly musí být v noci teplo. Nejvíc lípy medují ráno a nebo pak k večeru, kde je vzdušná vlhkost, ale tak je to i s dalšími květy.

Výstava Svět hmyzu

Dne 12.2.2019 jsme navštívili výstavu Svět hmyzu ve Frýdeku – Místku.

Schůzka kroužku 22.1.2019

Venku mrzne tak využíváme prostory školy. V dílně jsme drátkovali rámky a ve třídě jsme vyplňovali čtvrtletní test.

Rok 2018

Výroba svíček a návštěva ZOO Ostrava

Ještě před koncem roku jsme stihli výrobu svíček a návštěvu ZOO Ostrava.

Ambrožíci v Armádě spásy

V sobotu 8.12. jsme s Ambrožíky navštívili Armádu spásy, Dům pro opuštěné matky s dětmi. Obyvatelům domu jsme věnovali 5 kg medu, perníčky, svíčky a ozdoby z včelího vosku. Touto akcí jsme oslavili svátek našeho patrona sv. Ambrože. Tradičně Toník Hofr zahrál několik skladeb na housle. Prohlédli jsme si pokojíky obyvatel domu a pak poseděli u malého pohoštění. Na závěr jsme si společně zazpívali koledy. Sám sv. Ambrož (Tomáš Matějka) byl spokojený a my také.

Paní Káňova se toho dne ještě zúčastnila s Melánií léčby včelstev proti Varroáze pomocí areosolu.

Zdobení medových perníčků 14.11.

Minuly týden jsme napekli perníčky a dneska jsme je nazdobili. Paní učitelka Onderková našlehala polevu na zdobení a tak se mohl každý výtvarně projevit. K tomu nám z počítače přes data projektor hrály koledy, při kterých jsme si také zazpívali. Každý pak dal k hodnocení 8 ks perníčků. Soutěž o nejhezčí perníčky byla anonymní. Porota ve složení Tomáš Matějka a paní Martina Kotulová se orientovala jen podle čísel. Úkol to byl opravdu těžký, perníčky byly všechny hezké, ale některé byly hezčí i nejhezčí. Suverénně zvítězil na 1. místě Matyáš Herman, na 2. místě se umístil Tomáš Novák, na 3. místě skončila Melánie Káňová. Všichni 3 vítězové obdrželi balíčky a diplomy. Všichni účastníci pak dostali suvenýry v podobě tučňáků, které zhotovila paní učitelka Onderková.

Schůzka kroužku 7.11.

Teplo jako v létě, tak jsme toho využili k návštěvě včelařského areálu. Včelky lítaly rovněž jako v létě. Mohli jsme pozorovat jejich chování na letáku. V zájmu poznání jsme obětovali jedno stéblo z hmyzího hotelu, abychom viděli výsledek úsilí včely samotářky. Stéblo bylo na konci zalepené blátem a to je práce tak zvané zednice. Po rozříznutí stébla jsme viděli pylové komůrky, ve kterých již byly kukly budoucích včel samotářek.

Ty se vylíhnou na jaře a celý cyklus se bude opakovat, to znamená včely samotářky budou v dutinách stébla nebo otvoru po hřebíku nebo červotoči, zakládat pylové komůrky a do každé komůrky naklade jedno vajíčko a nakonec otvor zalepí blátem a nebo ukrojky suchého listí, to zase dělají takzvané čalounice.

Čas zbyl rovněž na shlédnutí DVD s názvem Bez medu to nejde. Na konec jsme ještě zkontrolovali podložku v jednom úlu, ale moc roztočů jsme tam neviděli což je dobré.

Schůzka kroužku 16.10.

Opět se kroužek vydařil, nádherné počasí a tak jsme podle plánu provedli léčbu proti Varroáze pomoci fumigace. Ti starší si zopakovali další způsoby léčby a mladí si vyslechli pro ně zatím novinky. Paní učitelka povyprávěla o důležitosti jediné včely v úle a tou je matka které také někdy  říkáme královna, proč ji včelař značí barvou a jakými odstíny. Zbyl také čas se svézt na lanovce.

Druhá schůzka nového školního roku

Dnešní schůzka se vydařila, bylo krásné teplé počasí, tak jsme mohli pozorovat včelky na česně. Některé ještě pilně nosily pyl, aby měly dostatek potravy pro jarní rozvoj, kdy budou vytvářet mateří kašičku a krmit plod. Chvilku jsme mohli pozorovat i včelky v úlu za sklem. Pak jsme si zhlédli DVD s názvem Včely zdravé a nemocné. Tím jsme se již připravili na přišíti schůzku, kdy budeme léčit včely pomocí fumigace. Starší si připomněli tento způsob léčby a noví se všechno dozví příští schůzku.

Návštěva u včeliček

Předposlední den prázdnin navštívili náš včelařský areál Zámecký dvůr děti, které byly na týdenním prázdninovém pobytu na nedaleké faře. Exkurzi u našich včeliček mají zahrnutou do programu již několik let. Tak tomu bylo i letos. Jako vždy sraz u kapličky sv. Ambrože. Pak procházkou zámeckým parkem k včelařskému areálu.

Cestou se každý svezl alespoň jednou na lanovce. Pak si vyslechli povídáni o životě včel, princip zakuřování včel z dýmáku, nebo jak se odstraňuje včelí žihadlo. Na vlastní oči se pak mohli podívat do úlu a zblízka si prohlédnout rámek s buňkami plný medu. Nakonec jak bývá zvykem, mohl každý med ochutnat.

Prázdniny 2018

Do Stražiska jsem nakonec nemusel jet sám. Vyměnili jsme 6,5 kg vosku za mezistěny a ještě jsme přikoupili mezistěny na svíčky.

Ambrožíci v krevním centru

Ve středu 1.srpna 2018 navštívili členové včelařského kroužku Ambrožíci Havířov, krevní centrum na ulici Hlavní třída v Havířově. Každému dárci krve, který tento den daroval krev, věnovali dárek ve kterém byla sklenička s medem, svíčka ze včelího vosku a keramická kytička s otiskem včelky. Tímto chtěli přispět k propagaci medu jako významné potravině právě pro dárce krve. Na přiloženém lístku bylo vyjádřené poděkování za ušlechtilý čin, jakým je darování krve a čím med přispívá k regeneraci organizmu a tvorbě krve a krevního barviva. Touto akcí chtěli Ambrožíci přispět rovněž k propagaci dobrovolného dárcovství krve.

Schůzka kroužku 19.6.

Havířov v květech 2018

Dnešní den 16.6.2018 byl pro havířovské občany i návštěvníky města slavnostní. Město žilo slavností “ Havířov v květech“. Po třech letech, městem projely nazdobené alegorické vozy, které doprovázely taneční skupiny, sportovní kluby, kapely a nespočet souborů. Na náměstí zdobili floristé květinové sochy na téma století pohádek. Celá akce měla téma České století. Tak jsme měli možnost shlédnout významné osobnosti naší československé historie i české legionáře, prvorepublikovou poštu, kavaleristy a spoustu zážitkových atrakcí.

Včelařský kroužek Ambrožíci Havířov se zapojil do této akce díky našemu hlavnímu sponzorovi, který poskytl valník, tažné vozidlo, i květiny a dekorační materiál. Muzeum Chlebovice pak historický medomet, diplom z roku 1927 a další drobné včelařské starožitnosti. Na valníku pak mohli diváci vidět krásnou květinovou výzdobu, živé včely za sklem i roj zavěšený na stromě. Členové kroužku pak tvořili živou kulisu.

Během akce pak probíhala anketa, kdy diváci hodnotili nejlíp nazdobené vozidlo.

Večer  po doprovodném programu, kdy vystoupili folklorní soubor Vonička, Markéta Konvičková s kapelou, Dan Nekonečný a 4TET, byli vyhlášení vítězové hodnocení široké veřejnosti o nejkrásnější nazdobené vozidlo.

Diváci rozhodli, že nejlépe nazdobené vozidlo bylo včelařského kroužku Ambrožíci a že nám patří první místo. Z rukou primátorky paní Mgr. Jany Febrové jsme převzali ocenění a další dárky. Moc nás to těší a děkuji všem co se o tak krásné umístění zasloužili.

Schůzka kroužku 12.6.

Počasí Ambrožíkům na dnešní schůzce kroužku moc nepřálo. Tak jsme toho využili ke kontrole nájemníků hmyzího hotelu a k nacvičování značení matek. K takovému procvičování posloužili trubci. Napřed si zopakovali, proč se matky značí, který rok jakou barvou, jaké pomůcky se k tomu používají a pak už se šlo na věc. Každý si vybral barvu podle roku který si zvolil a za chvíli už asi 15 trubců hrálo všemi barvami. Vážnost značení se brzo změnilo v zábavu, při které byla i legrace, protože někteří trubci vypadali jako malí barevní klauni. Ti nejvydařenější skončili v krabičce od zápalek. Možná se budou líbit i taťkovi a mamce.

Beseda o včelách MŠ Kosmonautů

V úterý 5. června navštívily včelařský areál Zámecký dvůr děti z Mateřské školy Kosmonautů Havířov.

Aby nebylo líto těm nejmenším žáčkům z mateřské školy, navštívil mateřskou školu vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Havířov, který přivezl na ukázku úl, rámek se živými včelami za sklem, fotorámky plástu se včelami, včelařské pomůcky, rámek plástu s medem, který mohly děti ochutnat a také na ochutnaní čerstvý med. Děti byly vzorní posluchači vyprávění o včelkách a do besedy se aktivně zapojovaly. Jejich pozornost byla vyzkoušena a ti nejpozornější byli odměněni dárky v podobě malých odlévaných svíček ze včelího vosku.

Mateřská škola nese titul Ekoškola, má krásnou zahradu se spoustou budek pro ptáky ale i pro čmeláky a malé hmyzí hotely. Jsme rádi že jsme přispěli besedou o včelách k jejich výchově a lásce k přírodě.

Rojení 2018

Ve dnech 31.5. – 3.6.2018 jsme se účastnili tradičního celostátního setkání včelařských kroužků. Moc jsme si to užili.

Schůzka kroužku 22.5.2018

Prohlídka včelstva, drátkování rámků, kolaudace Hmyzího hotelu.

Slavíčský výbzuk 2018

V sobotu 12. 5. 2018 se uskutečnil první ročník Slavíčského výbzuku (výšlapu), u příležitosti 15 let trvání včelařského kroužku Frýdek Místek, 25 let činnost naučného včelařského areálu Chlebovice a měsíce května jako mezinárodního měsíce včel.

Vznikla nová tradice která se bude opakovat vždy v polovině měsíce května a bude krásné když se budeme scházet vždy na jiném místě. Upevní se kamarádské vztahy mezi VKM a budeme poznávat méně známe i neznáme místa našeho kraje.

Letošní ročník organizoval VKM Včelařící Frýdek Místek, vedoucí paní Marie Knodlová připravila pamětní list, občerstvení a drobné dárky všem účastníkům. Nezbývá než popřát organizátorům hodně úspěchu v příštích ročnících.

Realizace hmyzího hotelu

Na úterním kroužku 24.4.2018 jsme stavěli hmyzí hotel. Posuďte sami, jak se nám povedl.

Soutěž Zlatá včela 2018

Dne 21. – 22.4.2018 se členové včelařského kroužku Ambrožíci zúčastnili soutěže Zlatá včela v Mostech u Jablunkova. Celkem se soutěže zúčastnilo v obou kategoriích 156 dětí.

Jak se umístili Ambrožíci:

V kategorií mladších 1. – 5. třída soutěžilo 85 dětí.

Herman Matyáš                                   8 místo

Vlček  Oliver                                         10 místo

Vlčková Izabela                                   45 místo

Lišková Terezka                                  54 místo

 

V kategorií starších 6.  –  9. třída  soutěžilo  71 dětí

Onderka Adam                                     21 místo

Pekárek Vojtěch                                   28 místo

Kotula Jan                                              34 místo

Novák Tomáš                                        36 místo

Banot Vojtěch                                       41 místo

Čeleda Ondřej                                       45 místo

Neděla Ondřej                                       61 místo

Botanická vycházka

Ambrožíci vždy poslední sobotu před Zlatou včelou již tradičně organizují botanickou vycházku. Tak tomu bylo i letos 14. dubna, počasí nám přálo.Pojmenovali jsme všechny druhy rostlin, které jsme na vycházce viděli, které již kvetly, ale i rostliny které se chystají rozkvést jako Střemcha obecná a Řepka olejka. Názvy některých druhů někteří slyšeli poprvé. Takže vycházka splnila svůj účel.

Cestou jsme se stavili do nového včelařského vozu na novém stanovišti, pozorovali jsme včelky na česně a pak jsme spočítali, kolik máme rámků s mezistěnou a kolik máme vhodných souší. Zjistili jsme, že musíme ještě 30 rámků zadrátkovat a zatavit mezistěny. Tak jsme prázdné rámky vzali na Zámecký dvůr a stihli jsme ještě do 12 hodin zhotovit 24 rámků s mezistěnami. Musíme být připraveni na rozšiřování včelstev a nasazování medníků. Pozorovali jsme včely samotářky, při pilném shánění příbytku. Dírku do země hledala piskorypka. Také jsme měli příležitost se pokochat květy „špendlíků“ v bývalém zámeckém parku.

Příprava na Zlatou včelu

Ambrožíci berou přípravu na soutěž Zlatá včela vážně. Většina bude na soutěži poprvé tak uvidíme jak to dopadne, ale určitě dobře.

Včelařská přednáška

V pondělí dne 9. dubna 2018 se uskutečnila pro členy klubu přátel hornického muzea, členy včelařského kroužku Ambrožíci, jejich rodinné příslušníky a ostatní zájemce, včelařská přednáška MUDr. Hajduškové na téma včelí produkty ve výživě člověka a apiterapie. Včelařský kroužek Ambrožíci připravil pro posluchače překvapení. Každý kdo přišel na přednášku, dostal lístek s číslem a na závěr přednášky paní MUDr. Hajdušková vylosovala 3 šťastlivce, kteří dostali každý baliček ve kterém byl med, propolisové kapky, medové bonbony, svíčky ze včelího vosku a další drobnosti. Jako bonus pak byl vylosován jeden který dostal knížku s věnováním autorky MUDr. Hajduškové s názvem „Včelí produkty očima lékaře“ . Na přednášku přišlo přes 50 hostů. Přednáška se líbila a byla velmi kladně hodnocena. Pódium bylo vyzdobené uměleckými fotografiemi pana Milana Motyky z Mostu u Jablunkova.

Sobotní brigáda

Dnes 7.4.2018 se to ve včelařském areálu hemžilo brigádníky malými  i velkými. Udělalo se hodně práce. Počasí nám přálo a to se projevilo na výsledku celé brigády. Příští sobotu budeme pokračovat, čeká nás ještě včelařský vůz a kaplička.

Nové stanoviště nových včelstev

Od 5. dubna  má včelařský kroužek další včelařské stanoviště Je to 10 minut chůze od školy, směrem na Záguří, za ohradami výběhu pro koně. Jde se tam přes areál koníren. Náš hlavní sponzor, pan Ing. Kotula nám, zakoupil vybavenou maringotku s včelařským nářadím a pomůckami včetně 5 ti vyzimovanými včelstvy. Po převozu ze Životic pomáhali aktivně Adam, Martin a Honzík maringotku ustavit a podložit a konečně otevřít česna a včelky pustit do nového prostředí. Určitě se jim tam bude líbit.

Ambrožíci u kapličky

V úterý 3. dubna jsme se cestou ze školy do včelařského areálu, zastavili u kapličky sv. Ambrože kde jsme zapálili svíčku a vzpomněli výročí která připadá na 4. dubna, 1621 let od úmrtí sv. Ambrože.

Příprava na Zlatou včelu

Na schůzce kroužku 27.4. proběhla další příprava na Zlatou včelu. Tentokrát jsme procvičovali znalosti rostlin a poskytnutí první pomoci.

Příprava na Zlatou včelu – mikroskopování

Rok 2017

Otevření tavírny včelího vosku

Ambrožíci jako dobří hospodáři
25. listopadu 2017 byla u Ambrožíků velká sláva. Slavnostně otevřeli a zahájili provoz tavírny
včelího vosku.
Místnost v hospodářské budově na Zámeckém dvoře, kterou nám poskytl pan Ing. Kotula
jsme zrekonstruovali a vybavili za finanční pomoci sponzorů a dotace Magistrátu města
Havířova.
Ambrožíci jíž ví, jak vzniká vosk, ve kterém dni života včely se aktivují její voskové žlázy a jak
vzniká včelí dílo. Že při teplotě 62°C se taví včelí vosk a podobně.
O vosku a jeho využití se musí ještě hodně naučit. A tak se ještě dozví, že včelí vosk je
nezaměnitelná surovina od pradávna. V antickém Římě byl včelí vosk jako platidlo a nebo,
v desátém století že byla včelařům uložená daň formou odvádění včelího vosku. Včelí vosk
pro jeho vlastnosti nejde ničím nahradit. A že se včelí vosk používá v potravinářství, farmacii,
lékařství při operaci lebky, stomatologii, restaurátorství, kovoprůmyslu, kosmetice,
v truhlářství. Až se to všechno naučí, kde všechna jednotlivá odvětví včelí vosk používají, jistě
pochopí, jak důležitý a vzácný je tento včelí produkt a že je s ním třeba opravdu zacházet
hospodárně. A Ambrožíci chtějí být dobří hospodáři.
V prostoru tavírny budou členové kroužku vyrábět svíčky, zhotovovat rámky a zatavovat
mezistěny. Po zkušebním provozu na parním tavidle budeme poskytovat službu i ostatním
včelařům. Ten včelař, který si přiveze souše tak si odveze čisté rámky bez poškození drátku a
koláč vytěženého vosku, který si může nechat dále zpracovat, nebo vyměnit za mezistěny.
První vosk který Ambrožíci vytavili vážil přesně 2,5 kg. Tak jsme se všichni při této historické
události s voskovým koláčem, který spíše připomínal dort, vyfotili. Pak už si děti vyzkoušely
výrobu svíček a ozdob na vánoční stromek, odlévaných do forem. Všichni odcházeli spokojeni
s pocitem dobře vykonané práce.
Jiří Vavřík – vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Havířov

Tvoříme vánoční svíčky

Ambrožíci dodržují tradici

Na svátek sv. Ambrože dne 7. prosince navštěvují členové včelařského kroužku Ambrožíci Havířov některé sociální zařízení na území města. Klienty těchto zařízení obdarují dárkem 5 kg medu a balíčky které pro ně připraví, obsahují také svíčky ze včelího vosku, které vyrábí v kroužku. Letos jsme do balíčku přidali perníčky z medového těsta. Perníčky pečou děti každý rok vždy v prosinci pod vedením zkušené perníkářky.

Tato tradice vznikla před pěti lety a tak jsme mohli potěšit již 2x dárkem děti z Dětského domova, jednou klienty Azylového domu Armády spásy pro opuštěné matky s dětmi, loni i letos jsme navštívili klienty chráněného bydlení, sociálního zařízení SANTÉ pro tělesně a mentálně postižené.

I letos Ambrožíci připravili, tak jako každý rok, kulturní vystoupení. Člen včelařského kroužku Toník Hofr zahrál několik skladeb na housle a tak svým vystoupením vytvořil slavnostní atmosféru. Letos poprvé doprovodil Ambrožíky sám sv. Ambrož, patron včelařů.

K tradici rovněž patří sbírka peněz, kterou Ambrožíci mezi sebou organizují  a vybranou částku, která letos činila 1 450,-kč zaslali na konto Adventních koncertů.

Jiří Vavřík – vedoucí včelařského kroužku.

Pečení medových perníčků

Návštěva u paní primátorky s putovním pohárem

Putovní pohár ministra zemědělství Praha

Mladí včelaři z kroužku Ambrožíci z Havířova letos vyhráli první místo o Putovní pohár ministra zemědělství v soutěži včelařských kroužků.

Ambrožíci spolupracují se seniory

14. září 2017 byli členové včelařského kroužku Ambrožíci, pozvání na výstavu ručních prací Českého svazu žen pobočka Havířov. Výstava se konala v Městské knihovně a při této příležitosti Ambrožíci předvedli ukázku výroby svíček ze včelího vosku. Výrobu si každý vyzkoušel a svůj výrobek si také odnesl domů. Všem se tato akce líbila a na příště  si již zamluvili ukázku výroby svíček odlévaných do forem. Svíčky se líbily, ale také nádherná vůně včelího vosku.

 

Návštěva Chlebowy chaty

31.8. jsme navštívili Chlebowu chatu v Polsku. Bylo to moc pěkné zakončení školního roku.

http://chlebowachata.pl

Návštěva u Ambrožíků – SANTÉ a SPMP

Včelaři z havířovského kroužku Ambrožíci pozvali ke svým úlům klienty havířovského Santé.

Zdravotní postižení se podívali, jak se včelaři v Bludovicích starají o včelstva a jak se vyrábí med, který právě stáčeli a mohli ho ochutnat.

„Já ty kluky ze Santé znám delší dobu. Proto jsme je pozvali k nám, abychom jim ukázali, co tady všechno děláme. Podívali se do úlu na živé včely, viděli královnu, i to, jak se líhnou nové včelky z buněk. Ukázali jsme jim stáčení medu, který mohli ochutnat. Vysvětlili jsme jim, že každý včelař v našem kroužku má své včelstvo, o které se stará,“ řekl vedoucí Ambrožíků Jiří Vavřík.

Mladý včelař Honza Kotula předváděl praktické ukázky. „Včely nemají rády rychlý pohyb. Pokud se nebojí, tak člověku neublíží,“ vysvětloval, když z úlu vytahoval rámečky a včely mu sedaly na ruce.

Návštěvníci byli z návštěvy nadšení, ale pro jistotu se před včelami chránili včelařskými kuklami. „Kdyby se lidé nestarali o včely, tak bychom neměli co namazat na chleba, neměli bychom alkohol z medu, mastičky nebo léky,“ potvrzovali, co o medu vědí.

Jiří Vavřík však popsal letošní slabou sezonu: „S medem je to letos velmi slabé, takový rok ještě nepamatujeme. Je to dáno špatným nástupem jara a následného počasí. Včely byly kvůli chladnému jaru s mrazíky slabé a pak zase kvůli suchu neměly co sbírat.“

Zdroj: http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/vcelari-ukazali-staceni-letosniho-medu-20170813.html

ROJENÍ 2017 – RS Lubenec

Ambrožíci v krevním centru

Ambrožíci ví, že nejdražší tekutina na světě je lidská krev a jeho cena nejde ani vyjádřit v penězích. Nikdo z nás neví kdy se můžeme dostat do situace kdy budeme v ohrožení života a život nám zachrání krev jiného člověka. Pokud taková krev se stejnou krevní skupinou jakou máme my nám zachrání život, těžko bychom to vyjádřili v penězích.

Ze správ se dovídáme, že dárců krve se stále nedostává a přitom krev musí být v nemocnicích stále v zásobě. Pokud nebude, tak i my můžeme být v ohrožení života, pokud budeme mít smůlu a budeme postižení nehodou se zraněním a ztrátou krve. Nemusí to být nehoda ale neodkladná operace na záchranu života, při které dojde ke ztrátě krve.

Víme, že lidská krev se v medicíně nedá ničím nahradit.

Proto jsme se rozhodli přispět k propagaci dárcovství krve a zároveň k propagaci včelího produktu, jakým je med.

Med je potravina která obsahuje všechny látky potřebné k udržení života, včetně enzymů, minerálů, vitamínů a vody. Konzumace medu podporuje správnou funkci organizmu a je velmi důležitou potravinou právě pro dárce krve.  Med svým obsahem železa a mědi zvyšuje obsah krevního barviva (hemoglobinu) a podporuje tvorbu krve.

Ve čtvrtek 17. července 2017 jsme si přivstali dřív, než je o prázdninách zvykem, abychom byli již v 7 hodin v krevním centru na ulici Hlavní třída v Havířově. Každý dárce krve, který tento den daroval krev, a bylo jich celkem 24, obdržel úhledný balíček s medem, poděkováním za dárcovství krve, povídáním o medu a s hezkou pečeti ze včelího vosku.

Ambrožíci mají ve svém programu mimo jiné propagaci včelařství a včelích produktů. Myslíme si, že tato naše akce splnila tento úkol. Ambrožíci přijímají dary svých sponzorů, ale dovedou také obdarovat a to jsme již v minulosti několikrát dokázali. Věřím, že tato akce splní ještě jeden význam, zanechá v každém Ambrožíkovi nějakou stopu, která mu pomůže při rozhodování, až bude dospělý a bude se moct stát sám dárcem krve.

Jiří Vavřík – vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Havířov

Slavnostní otevření „areálu Zámecký dvůr“

15. včelařská pouť na Sv. Hostýn

NOVÝ KLÁT

Na druhý den po usazení roje. Včelky již pěkně lítají a pomalu si zvykají na nové obydlí a krajinu.  V jezírku už stříká i vodotrysk.

ZLATÁ VČELA 2017 Fryčovice

Děkují všem Ambrožíkům za účast a vzorné chování během soutěže i doplňkového programu. Nato kolik času jsme věnovali přípravě to vůbec nedopadlo špatně. Blahopřání patři Janetě a samozřejmě Vojtovi Banotovi. Z kategorie starších žáků blahopřejí Vojtovi Pekárkovi. Příští školní rok se vrátíme do školy a budeme se důkladněji připravovat a věřím že ty výsledky budou lepší.

Výsledky umístění Ambrožíků v

Brigáda duben 2017

DEN ZEMĚ 2017 i letos s Ambrožíky

Znečisťování životního prostředí je problém který vadí i Ambrožíkům členům včelařského kroužku. Včely jsou neodmyslitelnou součásti přírody a znečisťování životního prostředí ohrožuje jejích život. Den Země je ekologicky motivovaný mezinárodní svátek, který upozorňuje na dopady ničení životního prostředí.

Město Havířov uspořádalo v rámci tohoto svátku 21 dubna 2017 atraktivní akci na Náměstí republiky, kde formou her, besed, přednášek chtěly různé organizace, spolky a kroužky volnočasových aktivit přispět k nalezení cesty jak řešit problém znečisťování životního prostředí.

Tuto myšlenku jsme se rozhodli podpořit svou účasti na těchto oslavách a tak na našem stanovišti si mohl každý návštěvník prohlédnout expozici s včelařskými pomůckami, úl s fotorámky, roj včel, naučnou stezku a propagační materiály popisující zajímavosti ze života včel. Svou účasti jsme chtěli upozornit na význam včel v přírodě pro život na zemi, jejích nenahraditelnou úlohu v opylování rostlina tím zajištění potravy pro všechen lid, zvířata i ptactvo.

Jiří Vavřík – vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Havířov

Ambrožíci a včelí pastva

Ambrožíci ví že vrby jsou pro včely důležitou dřevinou. Ví že první jarní včelí pastva pochází z vrb a snůška pylu a nektaru z vrb příznivě podněcuje včely v jarním rozvoji.

Proto v loňském roce zakoupili 80 řízku vrb z 5ti druhů a založili u rybníčku nedaleko včelařského stanoviště vrbovnu. Řízky vrb měly ideální podmínky a tak všechny úspěšně zakořenily.

Letos na jaře všechny zakořeněné řízky vyryli a připravili k výsadbě, to znamená že do konce dubna vysadí v okolí celkem 80 vrb.

Rok 2016

Včelařská výstava Kulturní dům Petra Bezruče 5.2. – 26.2.2016

 Co je u nás nového

Exkurze do včelího království 2016

Rok 2015

Z činnosti včelařského kroužku

Vítání jara v Chlebovicích 2015

Soutěž o nejkrásnější kraslici Nasavrky 2015

Den Země 2015

Zlatá včela Sedliště 2015

Slavnostní setkání a včelařská výstava KD Leoše Janáčka Havířov červen 2015

Ambrožíci v senátu ČR 2015

V pátek 20. Listopadu 2015 jsme vstávali mnohém dříve než obvykle. Byli jsme pozvání do senátu ČR na mimořádnou akci pro včelaře. Tak už v 5 hodin jsme skupina 6 členů kroužku odjížděli vlakem do Prahy. Trasu z hlavního nádraží v Praze na Valdštejnské náměstí kde se nachází budova Senátu, jsme se rozhodli, že urazíme pěšky.

Přes Václavské náměstí jsme pokračovali do ulice Křemencová, kde jsme navštívili včelařskou prodejnu a včelařskou knihovnu. Pak jsme pokračovali na nábřeží Vltavy a podél řeky kolem Národního divadla a po Karlovém mostě jsme přešli na Malou stranu. Přes Kampu kolem vily Jana Wericha, jsme zašli před budovu francouzského velvyslanectví, kde jsme zapálili 6 svíček u pietního místa za všechny oběti teroristického útoku v Paříži.

K budově Senátu to už bylo kousek a tak jsme to všechno stihli podle plánu. Po důkladné osobní prohlídce a průchodem bezpečnostním rámem při vstupu do budovy paláce, když se zjistilo, že nikdo nemá u sebe jakoukoliv zbraň, jsme šli na oběd, který jsme měli zajištěný v budově Senátu.

Ve 13 hodin přítel Jirka Cafourek po uvítání všech přítomných, zahájil a řídil program, kterého se zúčastnili místopředseda Senátu Ing. Zdeněk Škromach, který  také převzal záštitu nad celou akcí, dále ministr Mgr. Jiří Dienstbier, zástupci ministerstva zemědělství, ministerstva školství, Českého svazu včelařů, SOUV Nasavrky, ústřední komise pro práci s mládeží, spolku pro rozvoj včelařství – MÁJA, organizátoři soutěží ZLATÁ VČELA, IMIB a ROJENÍ –SWARMING a také zástupci včelařských kroužků a vítězové soutěže VKM O PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ a řada dalších osob a zástupců organizací, které se aktivně věnují práci s včelařskou mládeží či propagací včelařství mezí mladými lidmi.

Na úvod celého programu zazpívala operní pěvkyně Pavlína Senec, státní hymnu. Pak už následovalo ocenění  řady přítomných za jejich činnost pro rozvoj včelařství. Na závěr byli vyhlášeni vítězové celostátní soutěže „O putovní pohár ministra zemědělství“. A tak jsme jako vítězové minulé soutěže mohli předat putovní pohár, který jsme drželi celý jeden rok, novému vítězi, kterým se stal včelařský kroužek z Rakovníka.

Po vystoupení hostů, kteří ve svých projevech ocenili přínos včelařské činnosti, práce s dětmi a mládeží a také zhodnotili úroveň této činnosti, následovalo malé občerstvení a prohlídka prostorů Senátu. A tak jsme si mohli prohlédnou Hlavní sál Valdštejnského paláce, který slouží k reprezentačním účelům. Mohli jsme obdivovat nádherné štukatérské výzdoby, stropní fresky, sochy a monumentální barokní mramorový krb.

Pak už nezbývalo než se rozloučit s přáteli a plní hezkých dojmů a zážitků se vydat na cestu k domovu.

Rok 2014

Havířov v květech 2014

Medová svačinka MŠ Balzaková 2014

Ambrožíci po stopách Johanna Gregora Mendela

O letošních prázdninách (2014) jsme si naplánovali dva včelařské výlety. Johann Gregor Mendel byl objevitel základních principů dědičnosti a na celém světě je považován za otce genetiky.

Byl neuvěřitelně všestranný ale jeho velkou vášni bylo včelařství.

S programem včelařských výletu, se děti seznámili 6. Ledna v den 130. výročí úmrtí tohoto geniálního vědce a dostaly úkol, zjistit si na internetu co nejvíce podrobnosti z jeho životopisu.

První vyšlápnutí jsme uskutečnili v sobotu 19.července. Vlakem jsme jeli z Havířova do Jeseníku na Odrou a pak pěšky polní cestou asi 6 km do Hynčic. Bylo krásné počasí a nám se naskytl nádherný pohled na krajinu Oderských vrchů. Probíhaly žně a tak jsme mohli pozorovat i kombajn při práci. Cesta byla lemována bujnou vegetací se spoustou květů a tak nám dělaly společnost i včeličky. Děti měly příležitost si procvičit i znalost Anglického jazyka. S námi totiž jel angličan, 14tiletý kluk který do Havířova jezdí na prázdniny k dědečkovi. Byl s námi na včelařském výletu i před dvěma roky. To jsme byli ve Strážisku na exkurzi ve výrobně mezistěn. V našem kroužku má už i své kamarády.

Hynčice je malá obec která patří k obci Vrážné. Tam měl Mendel příležitost od svého tatínka se seznámit se základy včelaření. Hned u domu měl jeho tatínek sad, kde pěstoval nové odrudy ovocných stromů a kde také choval včely. Rodný dům J G Mendela je upraven jako muzeum, informační centrum, knihovnu i ubytovnu. Po prohlídce muzea jsme pokračovali po silnici do obce Vrážné, kde vrcholili přípravy na odpolední oslavy….. Je škoda že jsme už nestihli návštěvu krásného včelinu přítele který dělá v této obci předsedu včelařské organizace. Museli jsme odcestovat zpět do Havířova kde už své ratolesti čekali na nádraží rodiče.

Další vyšlápnutí jsme podnikli ve dnech 13., 14., 15., srpna do Brna. Tam jsme docestovali s menšími problémy, které zapříčinily výluky na trati. Po příjezdu do Brna naší pozornost zaujal jako první, automat na jízdenky. Po prostudování návodu na obsluhu jsme se vybavili několika jízdenkami na tramvaj, i když jsme pak většinou chodili pěšky. První naše cesta vedla do Grohový ulice, kde jsme byli ubytování v Cirkevním domově mládeže. Byli jsme uvítání představenou sestrou Bogdanou která už nás vyhlížela z okna. Po ubytování jsme vyrazili na další putování. Tam jsme se setkali také se skupinkou včelařského kroužku z Bobrové u Nového Města na Moravě. Společně jsme pak pokračovali za naším cílem.

Naším cílem bylo Mendelovo náměstí na Starém Brně kde je Augustiánský klášter ve kterém Mendel působil jako opat a kde je nyní Mendelovo muzeum. V muzeu jsme si prohlédli expozice, které seznamují se studiemi Mendela prováděných na rostlinách především na hrachu setém ale také expozice připomínající jeho další bádání v oblasti meteorologie. Prohlédli jsme si rovněž Mendeleho včelín s pracovnou, který nechal postavit v zahradě opatství. V této zahradě míval Mendel až 50 včelstev a tam také prováděl šlechtění včel a některé jeho zásady v ošetřování včelstev v jeho podstatě platí dodnes. V augustiánském opatství jsme si prohlédli rovněž baziliku Nanebevzetí Panny Marie. V této bazilice působil rovněž Leoš Janáček.

Po prohlídce muzea jsme pak zajeli na Ústředení hřbitov kde jsme navštívili hrob Johanna Gregora Mendela u kterého jsme položili kytičku květů a zapálili svíčku.

Pak už se naše pozornost soustředila na poznávání zajímavosti města Brna. Zajeli jsme na náměsti Svobody kde jsme zašli do domu Pánů z Lipé, výtahem vyjeli do 7. patra kde je restaurace a také vyhlídková terasa. Viditelnost byla dobrá a tak po prohlídce a občerstvení v tamní restauraci jsme pokračovali do místa našeho ubytování.

Ráno jsme měli budíček v 7 hodin a po společné snídani jsme vyrazili na další výlety. Navštívili jsme Brněnskou ZOO, jeho vstupenka byla součásti lodního lístku a tak jsme po prohlídce ZOO zašli do přístaviště a lodí se přepravili pod hrad Veveří. Z přístaviště asi 10 minut chůze jsme došli na nádvoří hradu. Prohlídku hradu jsme absolvovali s průvodcem a tak jsme se dozvěděli také něco z historie hradu i další zajímavosti. Pak jsme se znovu lodí

vrátili zpět lodní cesta byla rovněž příjemným zážitkem. Po večeři ve stylové restauraci jsme překonali částečnou únavu a vystoupali na hrad Špilberk k prohlídce nočního Brna z vyhlídkových teras a Jurkovičova altánu. Na terasách jsme pobyli až do 22.hodiny.

Další den opět budíček v 7.hodín. Po společné snídani jsme sbalili své věci, vyklidili pokoje, rozloučili se s naší ubytovatelkou a pak už vyrazili na prohlídku Botanické zahrady. V zahradě už toho moc nekvetlo ale přesto nás zaujal jeden rozkvetly keř Sporýš klasnatý, na kterém byla spousta včel.

Pak jsme ještě navštívili za drobnými nákupy 2 včelařské prodejny a pak už jsme se loučili s Brnem a ubírali na nádraží

Medový den 2014

Velká sláva u Ambrožíků – vysvěcení kapličky Sv.Ambrože

V bývalém zámeckém parku na ulici Frýdecká v Havířově Bludovicích postavili členové včelařského kroužku Ambrožíci kapličku, která byla v sobotu 17. května 2014 slavnostně vysvěcena sv. Ambrožovi, patronovi včelařů.

Kaplička je postavena dle architektonického návrhu ing. arch. Ludmily Luzarové. Je postavena ve tvaru včelí buňky. Polovina kapličky je vyzděná a druhou polovinu tvoří prosklená mříž. Stříška s křížkem má šindelovou krytinu.

Naším přáním je, aby se kaplička stala dominantním prvkem při příjezdu do Havířova od Žermanic a Frýdku Místku, aby se vepsala do povědomí lidí a byla navždy spojená s činností našeho včelařského kroužku Ambrožíci. Aby toto místo bylo místem zastávky lidí na procházce, aby se toto místo stalo rovněž místem odpočinku a poučení.

Od nápadu postavit kapličku až po vysvěcení uplynuly dva roky. První rok jsme věnovali přípravě a vyřizování potřebných formalit jako vyjádření dotčených organizací, souhlasy vlastníků sousedních pozemků a vypracování projektu. Dne 6. března 2013 pak členové kroužku poklepali na základní kámen a stavba mohla být zahájena. Na stavbě se podílelo celkem 9 sponzorů. Každý se přičinil svým dílem. Ve všech případech šlo o zajištění materiálu nebo zaplacení nějaké služby jako zasklení mříží nebo pokrytí stříšky šindelem. Všem sponzorům, kteří jsou vyjmenováni na informační tabuli umístěné u kapličky, patří vřelé poděkování. Největší dík patří majitelům pozemku, kterým je pan Ing. Karel Kotula a jeho manželka Alena, kteří dali souhlas s umístěním stavby.

Samotné vysvěcení kapličky mělo důstojný průběh a u všech, kteří přišli, aby byli svědky této události, zanechalo jistě nevšední zážitek. Vysvěcení provedl kaplan havířovské farnosti P. Karel Rechtemberk a asistovalo mu při tom14 ministrantů. V úvodu vystoupila s krátkým projevem pracovnice ředitelství muzea Český Těšín Mgr. Lucie Kaminská, která nás v krátkosti seznámila s historií včelařství na Těšínsku a také slíbila, že pokud vyjde další publikace „Kapličky, kříže a Boží muka na Těšínsku“ bude tam naše kaplička uvedena a také zapsána do seznamu kapliček.

Jiří Vavřík – vedoucí včelařského kroužku Ambrožíci Havířov

Včelařský kurz pro dospělé

Včelařů ubývá i včelstev ubývá. Nemyslím si, na rozdíl od některých funkcionářů naší ZO ČSV, že s tím nejde nic dělat. Právě naopak, musí se s tím něco dělat, je třeba se zaměřit na mládež, navštěvovat školy, využívat všech možných způsobů a možností jako jsou besedy, soutěže, medové svačinky, ukázky výroby svíček ze včelího vosku, výstavky, pečení medových perníčků k propagací oboru včelařství a přibližovat dětem tajemný svět včel. Rovněž je třeba oslovovat dospělé lidi a propagovat včelařství a včelí produkty a k tomu využívat akce jako jsou Medové dny, Exkurze do včelího království, Medobraní pro veřejnost ve včelařském voze, akce Den Země apod.

Proto jsme ve spolupráci s vedením školy zahájili 4. února 2014 již druhý ročník tříměsíčního bezplatného včelařského kurzu pro dospělé.

Během kurzu se v sedmi lekcích mohli všichni seznámit s tématy Včelařství od historie po současnost, Včelařské pomůcky a jejích používání, Ošetřování včelstev během roku, Anatomie včely medonosné, Včelí produkty, Nemoci včel a také s povinnostmi včelaře vyplývající z vyhlášek a nařízení a jak získat dotace pro začínající včelaře.

Do kurzu se přihlásilo 30 osob. Kurz absolvovalo 25 členů kurzu. Během kurzu si již začali někteří kurzisté pořizovat úly i včelstva a stali se členy základních organizací dle místa bydliště. Z tohoto kurzu vzešlo celkem 8 včelařů a další se rozhodují.

Pro 3 absolventy jsme připravili 3 včelstva, která dostali do pronájmu na jeden rok a mohou si vyzkoušet včelaření v praxi pod vedením zkušeného včelaře. Jelikož byl o tyto včelstva velký zájem, muselo být provedeno losování. Šťastlivci již ke konci kurzu mohli ve svých vylosovaných včelstvech provést jarní prohlídku a dále pokračovat rozšiřováním, nasazením medníku, medobraním, zakrmením včelstva na zimu, léčení včelstva dle nařízení veterinární správy, sběr zimní měli. Na jaře pak odevzdají včelstva včelařskému kroužku.

Kurz splnil svůj účel a nikoho to nestálo ani korunu.

Naučná stezka

Rok 2013

Pečení medových perníčků rok 2013

I o prázdninách Ambrožíci pilní jako včeličky

Dle plánu činnosti jsme uskutečnili čtyř denní včelařský výlet do Prahy. Výlet byl velmi zdařilý. Prohlédli jsme si stanoviště včelstev na střeše obchodního centra Chodov. Navštívili jsme včelařskou knihovnu, kde nás nejvíce zajímaly historické kousky. Prohlédli jsme si staré včelařské album vázané v kůži a také kompletní znění dekretu Marie Terezie, který se týká oboru včelařství a znamenal vzestup včelařství v naší zemi. Navštívili jsme včelařskou prodejnu, která je ve stejné budově jako knihovna a kde je rovněž sídlo republikového výboru Českého svazu včelařů. Prohlédli jsme si Pražský hrad a orloj, prošli jsme se po Karlově mostě a parníkem se přemístili do Tróje, kde jsme navštívili Zoologickou zahradu. Na zpáteční cestě do místa našeho ubytování, které bylo na Loretánském náměstí v klášteře Kapucínu, jsme se zastavili na výstavišti, kde jsme vyzkoušeli téměř všechny atrakce. Prohlédli jsme si rovněž Vyšehrad a jeho slavný hřbitov. Zašli jsme také do Jindřišské věže. Věž nám nabídla nádherné výhledy na Prahu, poslechli jsme si zvonkohru, která je ve věži a při sestupování z věže jsme si v každém patře mohli prohlédnout instalované výstavky, které se týkaly pražských věží. Neodpustili jsme si ani návštěvu Petřína a jeho rozhledny. Díky nádhernému počasí byly pohledy z rozhledny fantastické. Samozřejmě jsme si nenechali ujít ani prohlídku zrcadlového bludiště na Petříně. Návštěva Prahy splnila svůj účel, každého něčím obohatila a všichni si odváželi nevšední zážitky.

Havířov v květech 2013

Oblastní kolo soutěže ZLATÁ VČELA 2013

Letošní oblastní kolo soutěže včelařských kroužku Moravskoslezského kraje proběhlo ve městě Rychvald ve dnech 27. a 28. 4. Soutěže se zůčastnilo celkém 71 dětí ze 12ti kroužku. Ze včelařského,kroužku Ambrožíci se soutěže zůčastnilo 5 členů. Po rozpěčetění obálky s 30ti otázkami testu vstouplo napětí mezi soutěžícími a každý se snažil zůročit své znalosti jak nejlépe. Po absolvování testu pak každý musel prokázat své znalosti ze včelařské praxe, znalost včelařských pomůcek, mikroskopování a nakonec poznat a správně pojmenovat 10 rostlin významných z včelařského hlediska.

Nejlíp se umístil Dominik Kudelka. Po zasluze byl oceněn prvním místem a postupuje do republikového kola. Další Ambrožíci obsadili 6. 10. 22. a 26. Místo. Všichni vzorně reprezentovali náš včelařský kroužek a svou Základní školu Frýdecká a také město Havířov.

Domu se všichni vrátili s hezkými zážitky z doprovodných programů a plní hezkých dojmů a zkušeností, nových přátelství a se slibem nashledanou na příští Zlaté včele.

Dny Země 2013

Medové dny 2013

Medová svačinka na ZŠ Hor. Bludovice

Medová svačinka na ZŠ Životice

Rok 2012

Oblastní kolo soutěže ZLATÁ VČELA 2012 (v Kozlovicích)

Další soutěže jsme se zúčastnili v roce 2012 tentokrát v obci Kozlovice. I tato soutěž měla vysokou úroveň. Velmi dobře organizačně zvládnuta. Této soutěže se zúčastnilo celkem 68 dětí. Z našeho včelařského kroužku Ambrožíci se zúčastnilo 7 děti. Nejlépe se umístil Dominik Kudelka, který skončil na 3. místě a postoupil do celostátního kola. To proběhlo v Nasavrkách. Tohoto kola se zúčastnilo celkem 35 dětí. Dominik Kudelka vybojoval 12. příčku.

Medobraní pro spolžáky 2012

Slavnostní otevření včelařského vozu 2012

Rekonstrukce včelařského vozu trvala téměř rok. Jeho slavnostní otevření jsme naplánovali u příležitosti „ III. Ročníku Exkurze do včelího království“ dne 31. Března 2012. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnili za Magistrát města Havířova Bca. Daniel Pawlas, náměstek primátora pro sociálmí rozvoj a za OO ČSV Karviná jeho předseda Mgr. Václav Sciskala, místopředseda RV ČSV. Přítomna byla rovněž ředitelka školy Jiřina Sivá. Pánové rozvázali stuhu, která byla převázaná na dveřích včelařského vozu, a tímto předali zrekonstruovaný včelařský vůz, který má hodnotu 64 000,- Kč, včelařskému kroužku. Slavnostního otevření se zúčastnilo přes 30 osob.